Rise Up Level 1 外教定制计划

Rise Up Level 1 外教定制计划 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

仅供收费使用,使用小班升学券
(0 评论)

13800.00元

课程介绍

 

 

外教定制计划仅包括线上学习系统和外教一对一授课。

 

瑞思在线RISE LINK课程服务协议   请仔细阅读《课程服务协议

Rise Up课程有效期为一年,自开课之日起算。

Rise Up课程退费方案:

Level 1和Level 2线上课程:

      实际退费金额=实际缴费金额–教辅费用–单节课时价x已消耗课时–已开发票的税点–手续费

      其中,单节课时价格=销售定价÷总课时

      手续费=(实际缴费金额–教辅费用–单节课时定价x已消耗课时–已开发票的税点)x1%